Bạn đang ở đây

Hội nghị đại lý tại Campuchia

Th6 11 2020

Đội ngũ OPPLE Campuchia đã tổ chức một cuộc họp đại lý tại Phnom Penh vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 thành công. Trong cuộc họp, các sản phẩm chính và mới đã được trưng bày phù hợp, mục đích chính của sự kiện này là làm cho các đại lý biết thêm về sức mạnh của OPPLE và hơn nữa để tăng cường sự tự tin khi hợp tác với OPPLE.

 

 

 

 

Ánh sáng khách sạn | Nâng cấp...
Làm sáng tỏ cuộc sống của chúng ta và không gian chúng ta sinh sống, ảnh hưởng sâu sắc đến cách...
Hội thảo giới thiệu thương hiệ...
OPPLE Lighting đã tổ chức một sự kiện cùng với "Light Incorporated and Trading" tại Lebanon, tập...
Hội thảo thiết kế tại Nepal
Vào ngày 3 tháng 7, lần đầu tiên nhóm OPPLE Nam Á đã tổ chức hội thảo thiết kế thành công tại Nepal...