Bạn đang ở đây

Hội thảo thiết kế tại Nepal

Tháng 5 14 2020

Vào ngày 3 tháng 7, lần đầu tiên nhóm OPPLE Nam Á đã tổ chức hội thảo thiết kế thành công tại Nepal, Kathmandu, nơi thu hút các nhà thiết kế và tư vấn từ tất cả các khu vực của Nepal tham gia. Trong hội thảo, các nhà thiết kế địa phương đã liên lạc với nhóm OPPLE một cách tích cực về các dự án và xu hướng chiếu sáng mới nhất. Sự kiện này đã tăng cường sự phổ biến của OPPLE trong kênh dự án địa phương.

 

 

 

Hội thảo giới thiệu thương hiệ...
OPPLE Lighting đã tổ chức một sự kiện cùng với "Light Incorporated and Trading" tại Lebanon, tập...
OPPLE Lighting và Alibaba cùng...
Sách trắng chiếu sáng nhà thông minh SIG MESH đồng tác giả bởi OPPLE Lighting và Phòng thí nghiệm...
Hội thảo tại Việt Nam
Vào ngày 16 tháng 7, nhóm OPPLE Việt Nam cùng với các nhà nhập khẩu địa phương đã tổ chức một hội...