Bạn đang ở đây

Hội thảo giới thiệu thương hiệu tại Lebanon

Tháng 5 14 2020

OPPLE Lighting đã tổ chức một sự kiện cùng với "Light Incorporated and Trading" tại Lebanon, tập trung vào các sản phẩm LED quan trọng của OPPLE và làm nổi bật các dự án lớn của OPPLE tại Lebanon. Trong sự kiện này, đại diện của ông DP và OPPLE đã có bài phát biểu về các sản phẩm và dự án của OPPLE, điều này đã nâng cao niềm tin của đại lý của chúng tôi đối với thương hiệu OPPLE.

 

 

Hội thảo thiết kế tại Nepal
Vào ngày 3 tháng 7, lần đầu tiên nhóm OPPLE Nam Á đã tổ chức hội thảo thiết kế thành công tại Nepal...
OPPLE Lighting và Alibaba cùng...
Sách trắng chiếu sáng nhà thông minh SIG MESH đồng tác giả bởi OPPLE Lighting và Phòng thí nghiệm...
Hội thảo tại Việt Nam
Vào ngày 16 tháng 7, nhóm OPPLE Việt Nam cùng với các nhà nhập khẩu địa phương đã tổ chức một hội...