Bạn đang ở đây

Thông điệp của CEO

 

 

“ When you help others achieve their dreams, you will achieve yours”

 

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu OPPLE Lighting vào năm 1996, nguyên tắc chỉ đạo cơ bản là giúp đỡ người khác đã thúc đẩy mọi thứ chúng tôi đã làm, mọi thứ chúng tôi đã nói và mọi thứ chúng tôi đã đạt được. Nó đã giúp chúng tôi tạo ra các tình huống cùng có lợi với nhân viên, nhà cung cấp và hầu hết, khách hàng của chúng tôi.

 

Hơn nữa, giúp đỡ người khác, là một cách để tiến hành các hoạt động hàng ngày trong OPPLE. Chúng tôi khuyến khích nó, thưởng cho nó và thực hành nó ở mọi cơ hội. Đó là một trong những lý do khiến OPPLE được biết đến như một công ty chăm sóc. Một công ty được tạo ra bởi những người chăm sóc cho đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

 

Và điều đó có lợi cho tất cả những ai tiếp xúc với OPPLE, bởi vì chăm sóc - chân thực và đáng tin cậy - tạo ra nhiều thứ hơn là chỉ cam kết kinh doanh. Nó nuôi niềm đam mê, niềm tin và niềm tự hào. Và với những điều này bắt nguồn vững chắc trong DNA của chúng tôi, sự xuất sắc trong kinh doanh là một hệ quả không thể tránh khỏi.

 

 

 

 

ceo