Bạn đang ở đây

LED SLIM DOWNLIGHT ECOMAX II

Bạn đang ở đây

LED SLIM DOWNLIGHT ECOMAX II

Ưu điểm: 

• Tiết kiệm đến 50% năng lượng so với đèn âm trần truyền thống
• Có tuổi thọ cao gấp 3 lần đèn âm truyền thống, đến hơn 30.000 giờ
• Nguồn rời ngoài có thể thay thế bởi nhân viên kĩ thuật chuyên nghiệp

Tính năng: 

• Hiệu suất sáng cao
• Tuổi thọ cao
• Dễ dàng sửa chữa

Chỉ tiêu chất lượng: 

CB

CE