Bạn đang ở đây

LED Downlight Utility

Bạn đang ở đây

LED Downlight Utility

Ưu điểm: 

• Ánh sáng không chớp nháy, giảm stress khi làm việc hoặc sinh hoạt
• Thiết kế đèn và nguồn trong đảm bảo lắp đặt dễ dàng chỉ trong một bước
• Tiết kiệm lên đến 60% năng lượng so với đèn âm trần huỳnh quang

Tính năng: 

Không chớp nháy
• Dễ dàng lắp đặt
• Tiết kiệm năng lượng