Bạn đang ở đây

LED Utility1 T8 Tube

Bạn đang ở đây

LED Utility1 T8 Tube

Ưu điểm: 

• Ánh sáng tự nhiên không gây stress
• Tiết kiệm lên đến 60% năng lượng so với các tuýp T8 truyền thống
• Có tuổi thọ gấp 2 lần so với bóng tuýp T8 truyền thống nhờ vào hệ thống điện tử

Tính năng: 

• Nguồn không chớp nháy
• Hiệu suất năng lượng cao
• Tuổi thọ cao

Chỉ tiêu chất lượng: