Bạn đang ở đây

LED Utility T8 Full Set

Bạn đang ở đây

LED Utility T8 Full Set

Ưu điểm: 

• Lắp đặt dễ dàng
• Sử dụng trong nhà bền
• Có tuổi thọ gấp 2 lần so với bóng tuýp T8 truyền thống nhờ vào hệ thống điện tử

Tính năng: 

• Nguồn không chớp nháy
• Hiệu suất năng lượng cao
• Tuổi thọ cao