Bạn đang ở đây

LED EcoMax1 T8 Tube

Bạn đang ở đây

LED EcoMax1 T8 Tube

Ưu điểm: 

• Ánh sáng tự nhiên không gây stress
• Cân bằng ánh sáng
• Có tuổi thọ gấp 2 lần so với bóng tuýp T8 truyền thống nhờ vào hệ thống điện tử

Tính năng: 

• Nắp xanh
• Hiệu suất năng lượng cao
• Tuổi thọ cao
• Hiệu suất cao lên tới 100lm/w

Chỉ tiêu chất lượng: