Bạn đang ở đây

LED EcoMax1 PAR Lamp

Bạn đang ở đây

LED EcoMax1 PAR Lamp

Ưu điểm: 

• Công suất phát quang cao cho phép dễ dàng thay thế đèn halogen 100W
• Thân đèn bằng nhựa để tránh rủi ro điện giật
• Tiết kiệm năng lượng tới 85% so với đèn halogen PAR

Tính năng: 

• Độ sáng
• An toàn
• Tiết kiệm năng lượng