Bạn đang ở đây

LED EcoMax R63/R80

Bạn đang ở đây

LED EcoMax R63/R80

Ưu điểm: 

• Độ sáng lên đến 7501m đối với R63 và 10501m đối với R80
• Thiết kế quang học được tối ưu hóa cho phép sử dụng trong đèn chiếu sáng mà không cần gương phản xạ
• Tiết kiệm năng lượng tới 80& so với halogen R63/R80

Tính năng: 

• Đầu ra cao
• Thiết kế quang học hoàn hảo
• Tiết kiệm năng lượng

Chỉ tiêu chất lượng: 

IEC