Bạn đang ở đây

LED Utility Strip HV

Bạn đang ở đây

LED Utility Strip HV

Ưu điểm: 

• Tỉ lệ hỏng dưới 0,1%
• Sự lựa chọn hoàn hảo khi trang trí
• Thiết kế vừa vặn

Tính năng: 

• Chất lượng cao
• Mềm dẻo, tạo được mọi hình dáng
• Lắp đặt dễ dàng

Chỉ tiêu chất lượng: 

CB

CE