Bạn đang ở đây

LED EcoMax Ceiling Module

Bạn đang ở đây

LED EcoMax Ceiling Module

Ưu điểm: 

• Dễ dàng thay thế đèn huỳnh quang tròn bằng đèn LED
• Ánh sáng đèn trần đồng đều, không có điểm tối

Tính năng: 

• Gắn từ chất lượng cao
• Thiết kế ống kính tối ưu
• Hiệu suất năng lượng cao

Chỉ tiêu chất lượng: 

IEC