Bạn đang ở đây

LED Eco Save1 High Power Bulb

Bạn đang ở đây

LED Eco Save1 High Power Bulb

Ưu điểm: 

• Dễ dàng thay thế cho đèn huỳnh quang 45W-105W
• Tuổi đời dài gấp 2,5 lần so với đèn huỳnh quang
• Tiết kiệm năng lượng tới 50% so với đèn huỳnh quang

Tính năng: 

• Hiệu suất sáng cao, lên tới 100lm / W
• Tuổi thọ cao
• Hiệu suất năng lượng cao