Bạn đang ở đây

LED EcoMax Filament Candle

Bạn đang ở đây

LED EcoMax Filament Candle

Ưu điểm: 

• Có thể thay thế trực tiếp bóng đèn sợi đốt
• Thắp sáng mọi nơi bạn cần
• Tiết kiệm 85% năng lượng so với bóng đèn sợi đốt, 40% năng lượng so với đèn huỳnh quang

Tính năng: 

• Cho hiệu ứng chiếu sáng giống như bóng đèn sợi đốt
• Hiệu suất sáng trên 120lm/w, góc chiếu 360°
• Hiệu suất năng lượng cao

Chỉ tiêu chất lượng: