Bạn đang ở đây

LED EcoMax1 Bulb V7

Bạn đang ở đây

LED EcoMax1 Bulb V7

Ưu điểm: 

• Dễ thay thế cho các thiết bị truyền thống
• Tuổi thọ cao gấp 20 lần đèn sợi đốt, lên đến 20.000 giờ
• Thắp sáng mọi nơi bạn cần
• Tiết kiệm 85% năng lượng so với bóng đèn sợi đốt, 40% năng lượng so với đèn huỳnh quang

Tính năng: 

• Có nhiều loại kích cỡ, công suất và loại đuôi đèn
• Tuổi thọ cao, lắp đặt dễ dàng
• Góc tán quang rộng, lên tới 300°
• Hiệu suất năng lượng cao