Bạn đang ở đây

LED Downlight US Tuna

Bạn đang ở đây

LED Downlight US Tuna

Ưu điểm: 

Ra>80
Uniform Light Colors
High Effeciency
650℃ Antiflaming
TUV Approved