Bạn đang ở đây

LED Waterproof EcoMax II

Bạn đang ở đây

LED Waterproof EcoMax II

Ưu điểm: 

• Tiêu thụ năng lượng thấp, tiết kiệm năng lượng tới 55% so với giải pháp huỳnh quang
• Chống nước và bụi, thích hợp cho sử dụng ngoài trời
• Chống va đập
• Kết tinh linh hoạt và bảo trì thấp