Bạn đang ở đây

LED Performer T8 Tube

Bạn đang ở đây

LED Performer T8 Tube

Ưu điểm: 

• Ánh sáng tương tự tự nhiên không gây stress
• Tuổi thọ cao
• Tiết kiệm năng lượng

Tính năng: 

• THD ≤ 10%
• Hiệu suất cao lên tới 150lm/W
• Vật liệu nano PC không thể phá vỡ