Bạn đang ở đây

LED Lowbay Ecomax

Bạn đang ở đây

LED Lowbay Ecomax

Ưu điểm: 

• Kéo dài 4 lần so với đèn trần thấp truyền thống
• Dễ dàng thay thế đèn trần thấp truyền thống, tiết kiệm năng lượng hơn 50%
• Áp dụng ở môi trường cao, môi trường trần
• Cài đặt linh hoạt

Tính năng: 

• Quản lý nhiệt tối ưu, 30Khrs
• Lên tới 100lm/w
• Hai tùy chọn góc
• Nhiều tùy chọn cài đặt: móc, cột, gắn tường