Bạn đang ở đây

LED Performer1 High Power Bulb

Bạn đang ở đây

LED Performer1 High Power Bulb

Ưu điểm: 

• Dễ dàng thay thế HID 100W-200W
• Độ bền gấp 2,5 lần so với HID
• Tiết kiệm năng lượng tới 50% so với HID

Tính năng: 

• Công suất phát quang cao lên tới 126lm / W
• Tuổi thọ cao
• Tiết kiệm năng lượng