Bạn đang ở đây

LED Slim Downlight EcoMax III Dim

Bạn đang ở đây

LED Slim Downlight EcoMax III Dim

Ưu điểm: 

• Tiết kiệm đến 50% năng lượng so với đèn âm trần truyền thống
• Có tuổi thọ cao gấp 3 lần đèn âm truyền thống, đến hơn 30.000 giờ
• Điều khiển độc lập có thể thay thế bởi các chuyên gia
• Tất cả các phiên bản có sẵn màu ánh sáng khác nhau với Triac mờ

Tính năng: 

• Hiệu suất sáng cao
• Tuổi thọ cao
• Sửa chữa dễ dàng
• Chất lượng cao mờ