Bạn đang ở đây

LED EcoMax PLC Bulb

Bạn đang ở đây

LED EcoMax PLC Bulb

Ưu điểm: 

• Dễ thay thế cho các thiết bị truyền thống
• Có thể làm việc trong ánh sáng ngang
• Tiết kiệm lên đến 50% năng lượng so với PLC truyền thống

Tính năng: 

• Hiệu suất sáng cao, lên đến 720-1020lm/w
• Áp dụng rộng rãi
• Tiết kiệm năng lượng

Chỉ tiêu chất lượng: 

CB