Bạn đang ở đây

LED Performer1 T5 Batten

Bạn đang ở đây

LED Performer1 T5 Batten

Ưu điểm: 

• Ánh sáng không có đốm đen
• Phụ kiện lắp đặt miễn phí, dễ dàng kết nối

Tính năng: 

• Thiết kế nhựa nguyên khối và được tích hợp kèm cổng nối
• Có nhiều sự lựa chọn khác nhau về độ dài và nhiệt độ màu
• Tiết kiệm năng lượng

Chỉ tiêu chất lượng: