Bạn đang ở đây

Joy City

Phương án của Opple: 
Opple đã giúp lựa chọn mô hình đèn, phát triển bố trí trần, lập kế hoạch chiếu sáng và lắp đặt chức năng.
Địa điểm: 
Beijing, China.
Yêu cầu của khách hàng: 
Thiết kế chiếu sáng nội thất đầy đủ đánh giá là cần thiết
Kết quả: 
Bằng cách tính đến bố cục nhiều tầng mở của không gian, các lựa chọn ánh sáng đã được thực hiện để đảm bảo cảm giác sang trọng ấm áp với ánh sáng chung mạnh mẽ.