Bạn đang ở đây

Dazzle Fashion

Phương án của Opple: 
Opple đã gợi ý DazzleF Fashion với bản cài đặt Eco Max Spot đơn giản và đáng tin cậy với sản lượng ánh sáng đồng đều. Giải pháp được cung cấp bởi Opple đã nhấn mạnh thương hiệu nam tính và cung cấp môi trường ánh sáng mềm mại cho người mua hàng duyệt qua.
Địa điểm: 
Trung Quốc
Yêu cầu của khách hàng: 
Một giải pháp chiếu sáng được thiết kế riêng là điều cần thiết để cung cấp môi trường mua sắm thoải mái.
Kết quả: 
Ánh sáng đồng đều ảnh hưởng đến sự thoải mái của người mua sắm. Opple đã giúp Dazzle Fashion với lighitng mờ hơn, mang đến trải nghiệm mua sắm thống nhất và giật gân hơn cho khách hàng.