Bạn đang ở đây

Indonesia Retail Gathering

Tháng 5 14 2020

Đội ngũ OPPLE Indonesia đã tổ chức một sự kiện tập hợp bán lẻ hàng loạt trên toàn quốc vào tháng 8, hơn 640 cửa hàng được mời tham dự, trong thời gian đó, họ đã trao cho các cửa hàng bán chạy nhất những chứng nhận ủy quyền để giành được sự tin tưởng của họ đối với OPPLE.

 

 

 

 

 

Chuyến viếng thăm thị trường Ấ...
Giám đốc điều hành OPPLE XiuHui Ma đã đến thị trường Ấn Độ tại Chennai và Delhi để gặp gỡ các nhà...
Làm thế nào ánh sáng văn phòn...
Văn phòng ngày nay là một môi trường rất năng động, nơi các chuyên gia dành nhiều giờ làm việc cho...
Khai trương văn phòng Opple tạ...
Vào ngày 23 tháng 7, công ty con của OPPLE Việt Nam đã chính thức khai trương tại Thành phố Hồ Chí...