Bạn đang ở đây

Tham quan thị trường Ấn Độ

Th6 12 2020
Location: 
Afghanistan
Date: 
Thứ sáu, Tháng 6 7, 2019 to Thứ sáu, Tháng 6 12, 2020

Tổng giám đốc của IBU, ông Justin Jin đã đến thăm thị trường OPPLE Ấn Độ ở New Delhi, Ấn Độ, cùng với đội ngũ địa phương, họ cũng đã đến thăm các nhà phân phối và nhà bán lẻ của họ. Đồng thời, nhóm OPPLE Ấn Độ cũng đã tiến hành một hoạt động bán hết nhóm để giúp xóa chứng khoán phù hợp.