Bạn đang ở đây

Tham gia cuộc họp I.E.S.S.A tại Nam Phi

Th4 28 2020
Location: 
South Africa
Date: 
Thứ năm, Tháng 8 1, 2019 to Thứ bảy, Tháng 8 31, 2019

OPPLE đã được mời tham dự I.E.S.S.A. (Hiệp hội kỹ thuật chiếu sáng Nam Phi) để trình bày về chủ đề Quan điểm của một nhà sản xuất Trung Quốc trên thị trường Nam Phi. Đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất ánh sáng Trung Quốc được mời trình bày và đưa ra những hiểu biết của họ về thị trường Nam Phi, điều này sẽ thay đổi quan điểm của họ đối với OPPLE với tư cách là nhà sản xuất Trung Quốc.