Bạn đang ở đây

Tài trợ giải Golf

Th4 15 2020
Location: 
Bangladesh
Date: 
Chủ nhật, Tháng 12 1, 2019

Đội OPPLE Bangladesh đã tài trợ cho một trận bóng golf được tổ chức tại Chittagong vào tháng 12 năm 2019.

 

Golf Ball Game Sponsor 1

 

Golf Ball Game Sponsor 2