Bạn đang ở đây

Nhóm tham quan thị trường tại Ấn Độ

Th4 28 2020
Location: 
India
Date: 
Thứ tư, Tháng 7 17, 2019

Vào ngày 17 đến 27 tháng 7, nhóm OPPLE Ấn Độ đã thực hiện một chuyến thăm nhóm trên khắp Ấn Độ với mục đích mở quầy bán lẻ mới và tiếp tục quảng bá cho Batten T5, trong đó họ cũng đã giáo dục cho các nhóm bán hàng địa phương về các chi tiết sản phẩm.