Bạn đang ở đây

Khuyến mãi năm mới tại Indonesia

Th6 12 2020
Location: 
Indonesia
Date: 
Thứ bảy, Tháng 1 5, 2019 to Thứ sáu, Tháng 6 12, 2020

Từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 1 năm 2019, nhóm OPPLE Indonesia đã được mời tham gia vào sự kiện năm mới do đối tác chiến lược địa phương của chúng tôi tổ chức tại Bogor. Trong sự kiện này, chúng tôi đã thưởng cho những khách hàng đã mua sản phẩm của chúng tôi bằng tất cả các loại quà tặng miễn phí, nó đã mua cho chúng tôi gần hơn với khách hàng, nó cũng giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu của chúng tôi tại địa phương.