Bạn đang ở đây

Hoạt động tiếp thị tại Indonesia

Th6 12 2020
Location: 
Indonesia
Date: 
Thứ tư, Tháng 5 1, 2019 to Thứ sáu, Tháng 6 12, 2020

Đội OPPLE Indonesia đã tổ chức một cuộc thi Ngày bán hàng trực tuyến tại khu vực Jakarta và Tangerang vào ngày 1 đến ngày 2 tháng 5 năm 2019, trong đó 7 đội từ OPPLE đã áp dụng hình thức khuyến mãi của Mua Mua Hai tặng một miễn phí để thúc đẩy doanh số bán bóng đèn. Hoạt động này đã làm tăng doanh số của bóng đèn lên rất nhiều, hơn nữa đã tăng cường sự phổ biến của thương hiệu OPPLE tại thị trường địa phương.