Bạn đang ở đây

Cuộc họp đại lý tại Mandalay

Th4 20 2020
Location: 
Myanmar
Date: 
Thứ tư, Tháng 10 23, 2019

Ngày 23/10, nhóm OPPLE Myanmar đã tổ chức thành công Hội nghị đại lý tại Mandalay - Myanmar, hơn 350 đại lý đã tham dự hội nghị. Tại cuộc họp, nhiều sản phẩm mới và nổi bật của OPPLE đã được trưng bày, thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhằm giúp khách có cái nhìn sâu sắc hơn về sản phẩm đồng thời tạo lòng tin khi hợp tác với OPPLE.