Bạn đang ở đây

Bộ tư lệnh tại Việt Nam

Tháng 5 14 2020
Location: 
Việt Nam
Date: 
Thứ hai, Tháng 7 1, 2019 to Thứ sáu, Tháng 7 12, 2019

Trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 7, một hoạt động đặc công tiếp thị đã được tổ chức tại Hà Nội bởi đội ngũ OPPLE Việt Nam và khách hàng địa phương. Mục đích của việc tổ chức hoạt động này là để nâng cao nhận thức về thương hiệu OPPLE, bằng cách tăng cường và chuẩn hóa việc phát triển POSM thúc đẩy thiết bị đầu cuối, và hơn nữa để tạo niềm tin mạnh mẽ cho các nhà nhập khẩu địa phương đối với OPPLE và tăng doanh số cùng một lúc.